Hiral's Blog

November 14, 2016

જોરદાર!

હુંઃ ‘એમ વાળ ના ખેંચ બેટા, આમેય બહુ ખરે છે.’

જિનાઃ ‘મમ્મી, હું કચરો કાઢી રહી છું તારા વાળમાંથી.’

હુંઃ ‘બેટા, એને ખોડો (ડેન્ડ્રફ) કે’વાય.’

જિનાઃ ‘મમ્મી, જો જ્યાં ખોડો નથી ત્યાં એક ની બાજુમાં બીજો એમ વાળ રોપેલા છે.’

હુંઃ ‘વાળ રોપેલા ના કે’વાય. એ ઉગે અંદરથી.’

જિનાઃ ‘એ જ. તો તારા વાળ જ્યાંથી ખર્યા છે ત્યાં અંદર વાળના બીજ રોપી દે.’

મામાઃ ‘મારી ભાણીને તો બહુ યાદ રે છે ને કંઇ!, મને તો નથી રેતું યાદ’

જિનાઃ ‘તે ગર્લ્સને બોયઝ કરતાં વધારે જ યાદ રે’.

મામાઃ ‘એવું કોણે કીધું?’

જિનાઃ ‘મારી મમ્મીને બધી સ્ટોરીઝ યાદ છે. છેક નાનપણની પણ. ને પપ્પાને યાદ નથી’.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: