Hiral's Blog

December 13, 2012

ગુજરાતી બારાખડી

જિના અત્યારે ભગવાનની બોલી બોલે છે. પણ અમે એને ધીમે ધીમે માણસની બોલી બોલતા કરી રહ્યા છીએ. 😦

અને એટલે જ કદાચ, જિના માટે બનાવેલા ગુજરાતી બારાખડીના વીડીઓ આપને પણ જોવા ગમશે.

અરે, મજાની વાત તો એ છે કે, powerpoint માં આ વીડીઓ બતાવવા અને શીખવવા મને અહીં ની શાળામાંથી આમંત્રણ પણ મળ્યું છે.

આ તો, બેઠા કરતાં બજાર ભલું 🙂

તમે પણ જો આવું કંઈક નવું બાળકો માટે બનાવી રહ્યા હોવ, તો જરૂરથી ઈવિદ્યાલયને મોકલી આપશો.

અને હા, જો આપને mobile aaplicationમાં સારી ફાવટ હોય, તો પણ જરૂરથી જણાવશો.

હા, તો જરૂરથી જોશો અને માણશો ઈવિદ્યાલય.

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: