Hiral's Blog

July 16, 2010

છોકરાં માટે તો મા-બાપ જ ગાંધીજી

Filed under: own creation,poem,Thought — hirals @ 9:14 am

મને નવી પેન્સિલ જોઇએ જ જોઇએ,

મીનુની હ્ઠ, પણ પપ્પાયે ઓછા નંઇ,

ગાંધીજીને યાદ કર્યા ને દાખલો આપ્યો,

એક નાની પેન્સિલ શોધવા કેટલી

મથામણ કરતાં ગાંધીજી,

એ હું કંઇ ના જાણું, આખો વખત ગાંધીજી – ગાંધીજી

મને નવી પેન્સિલ જોઇએ જ જોઇએ.

મમ્મી હતી સમજદાર, ચોક્કસ લઇ આપીશ નવી પેન્સિલ,

પણ ત્યાં સુધી શોધી કાઢ જૂની પેન્સિલ,

કીધું વહાલથી મીનુને તેડીને,

મીનુ તો ખુશ ખુશ…

મમ્મીએ ધીરેથી કીધું, કેટલાં વરસો એક પેનથી ચલાવ્યું હતું એણે,

કાકાને ઘેર રહીને ભણે એટલે જીદ કોની આગળ કરે?

પણ આજે કાકા મમ્મીની કાળજીનાં ખુબ વખાણ કરે….

મીનુએ સાંભળી મમ્મીની વાત,

ગમી ગઇ એનાં વખાણની વાત…

હું પણ તારી જેમ જ પેન્સિલ બઉ દિવસ ચલાવીશ્,

નવી પેન્સિલની જીદ નંઇ કરું,

પછી પપ્પા મારાં પણ વખાણ કરશે?

પપ્પાએ કીધું ચોક્ક્સ કરીશ ગાંધીજીની જેમ જ…

મમ્મી એ પપ્પાની સામે જોયું

જાણે કહેતી ના હોય…છોકરું શું શમજે ગાંધીજી?

છોકરાં માટે તો મા-બાપ જ ગાંધીજી.

 -Hiral

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: