Hiral's Blog

July 9, 2010

ઉત્તરાધ્યાન સુત્રમાંથી કંઇક જાણવા જેવું

(૧૬) કોઇ આ આખા લોકને (લોકસમૃધ્ધિને) એક જ વ્યક્તિને ઉપભોગ અર્થે આપી દે છતાં તેનાથી પણ તે સંતુષ્ટ ન થાય. કારણકે આ આત્મા (બહિરાત્મા – કર્મોપાશથી જકડાયેલો જીવ) દુઃખે કરીને પુરાય તેવો છે. (સદાય અસંતુષ્ટ રહે છે)

(૧૭) જેમ લાભ થતો જાય તેમ લોભ થાય. લાભથી લોભ વધતો જાય છે.

source:  ઉત્તરાધ્યાન સુત્રમાંથી (કપિલમુનિ સંબંધી આઠમું અધ્યયન)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: